Coordinadora

La Coordinadora Down Catalunya neix amb l’objectiu de treballar en pro de les persones amb discapacitat intel·lectual, especialment aquelles amb la síndrome de Down.

La seva creació sorgeix de la voluntat d’algunes de les diferents associacions i fundacions de persones amb Síndrome de Down de Catalunya, membres de Down Espanya, amb la finalitat de formar una plataforma conjunta per treballar en la millora de la qualitat de vida de totes les persones amb la síndrome de Down de tot el territori català.

A principis de l’any 2004 es comença a gestionar la creació de la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, i és el 21 de maig del mateix any quan finalment es constitueix amb el número 30, de la Secció 2a 1a.

La Coordinadora Síndrome de Down està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Servei de suport de l’agrupació, d’entitats per l’atenció al discapacitat, amb el número ES/0337/2004, del Departament de Benestar i Família, de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat va declarar Down Catalunya entitat d’utilitat pública amb data de 24 de març de 2010.

Recorregut històric de l’entitat

Down Catalunya forma part de:

Federació que aplega les entitats que donen suport a les persones amb síndrome de Down a Espanya. Down Catalunya està federada a Down España. Actualment la presidenta de Down Catalunya és també secretària de la junta directiva de Down España.

Entitat que reuneix les diferents federacions de persones amb discapacitat i malatia mental a Catalunya. Down Catalunya ocupa una vocalia a la junta directiva del Cocarmi.

Plataforma formada per entitats i persones individuals que treballa amb l’objectiu de promoure l’educació inclusiva a Catalunya. Down Catalunya és membre de la Plataforma.

La Xarxa pel Foment de la Inserció Laboral pretén promoure a les empreses una actitud de compromís per a la incorporació al mon laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, per tal que confiïn en les seves capacitats i els hi ofereixin l’oportunitat de demostrar la seva valia.

Els nostres objectius:

La Coordinadora Down Catalunya pretén potenciar, promoure, coordinar i atendre a les diferents associacions i entitats d’iniciativa social que tinguin per objecte vetllar i defensar els drets i la inclusió de les persones amb Síndrome de Down de Catalunya i de les seves famílies. Tanmateix, la Coordinadora mitjançant la realització d’actuacions i activitats vol oferir un servei de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, llurs famílies i els i les professionals.

 1. Continuar avançant cap a una major inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 2. Potenciar les relacions entre els diferents membres de la Coordinadora per tal de definir un programa d’actuació comú.
 3. Orientar les tasques de lobby amb les administracions públiques per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 4. Articular i consolidar relacions de col·laboració amb altres organitzacions amb objectius similars.
 5. Estudiar i promoure disposicions legals que garanteixin els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 6. Potenciar l’establiment d’aliances i el treball en xarxa entre entitats membre.
 7. Promoure la participació activa de les persones amb discapacitat intel·lectual en diferents àmbits de la societat.
 8. Esdevenir una entitat de referència davant les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual.
 9. Promoure la realització de campanyes d’informació i sensibilització per a difondre la realitat de les persones amb Síndrome de Down.

Principis

Missió

Defensar la inclusió real de les persones amb discapacitat intel·lectual en tots els àmbits al llarg de la seva vida, lluitant i fent pressió per assolir el compliment real i efectiu de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Valors

 • INCLUSIÓ de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • TREBALL EN XARXA entre totes les entitats membre.
 • PROACTIVITAT en la posada en marxa de projectes i incidència política propositiva.
 • PARTICIPACIÓ de les persones amb discapacitat intel·lectual a diferents nivell

Visió

DOWN Catalunya l’any 2024:

 • Representa i defensa de forma eficient les necessitats de les entitats membres i les seves famílies davant les administracions públiques i la societat en general, obtenint resultats i impacte.
 • És coneguda i reconeguda com a referent en inclusió, Treball amb Suport i defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, tant davant les famílies com les administracions públiques
 • Està cohesionada i les entitats que la integren assumeixen la seva identitat federativa i desenvolupen un intens treball en xarxa.

Transparència

A Down Catalunya prioritzem la transparència i la rendició de comptes. Estem acreditats per la Fundación Lealtad  i fem públics els nostres documents legals i corporatius.

Amb data 16/12/2021, Down Catalunya ha assolit el nivell “esglaó 03”.

Entitats

Junta directiva

La junta representa, dirigeix i administra la Coordinadora de la manera més àmplia que reconeix la Llei; fa propostes a l’Assemblea General i fa complir les seves decisions, convoca les assemblees, presenta els balanços i  memòries de cada exercici i aprova les contractacions de personal. Cap càrrec de la Junta Directiva està retribuït. Per contactar amb qualsevol dels seus membres poden fer-ho escrivint a info@sindromedown.cat

Sra. Glòria Canals

Sra. Glòria Canals

PRESIDENTA

Psicòloga clínica i Pedagoga Terapèutica, pionera a Europa en el Treball amb Suport. Fundadora i Presidenta d’Aura Fundació i fundadora d’EUSE. Presidenta de Down Catalunya des de 2019.

El president/presidenta dirigeix i representa legalment la Coordinadora per delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva, on pot emetre un vot de qualitat en casos d’empat.

Sra. Antonia Fernández

Sra. Antonia Fernández

SECRETÀRIA

Mestra d’educació infantil i primària, i especialista en voluntariat i dinamització de grups d’ajuda mútua. Confundadora d’Andi-Down Sabadell l’any 1994. Membre de la junta de Down Catalunya des de 2004.

El secretari/secretària té cura de la documentació de la Coordinadora, aixeca i autoritza els certificats que calgui lliurar, redacta les actes i porta el llibre de registre de socis.

Sra. Montserrat Asensio

Sra. Montserrat Asensio

TRESORERA

Llicenciada en ADE+Economia. Professora de Secundària en Institut Públic. Vocal de junta a l’Ampa Aspasim i presidenta de FamiliaAMIC. Membre de junta de Down Catalunya des de 2019.

El tresorer/tresorera s’encarrega de la custòdia i control dels recursos de la Coordinadora, així com de l’elaboració del pressupost, balanç i liquidació de comptes.

Sr. Xavier Sanmiguel

Sr. Xavier Sanmiguel

VOCAL

Assessor tècnic i Coordinador en empresa química. Formació com a Mestre Industrial.
President de Down Tarragona des de març de 2019 i vocal de Down Catalunya des de 2019.

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta

Sra. Olga Parés Simón

Sra. Olga Parés Simón

VOCAL

Psicopedagoga, Mestra d’educació infantil i Directora d’escola. Presidenta de Down Lleida i Membre de la Junta de Down Catalunya des de 2019

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta

Sra. Sandra Fernández

Sra. Sandra Fernández

VOCAL

Directora-gerent de la Fundació Astrid 21 des de 2007 i vocal de Down Catalunya des de 2010. És diplomada en Gestió i Administració Pública. Membre de la Junta de Down Catalunya des de 2014.

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta

Organigrama

L’estructura tècnica de DOWN CATALUNYA la formen la direcció i 3 àrees que se’n carreguen de desenvolupar el Pla Operatiu Anual seguint les directrius marcades pel Pla Estratègic aprovat per Assemblea General. 

Equip

Úrsula Reales

Úrsula Reales

DIRECTORA

Direcció general dels programes i actuacions de l’entitat. Apoderada i representant davant organismes públics i privats. Llicenciada en Psicologia (1990). Va treballar dins l’àmbit clínic infantojuvenil fins l’any 2000, quan comença a treballar al tercer sector. S’incorpora a Down Catalunya el 2008. direccio@sindromedown.cat
Irene Tortajada

Irene Tortajada

PROJECTES

Responsable de subvencions, projectes i programes a Down Catalunya. Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Glasgow, amb experiència en gestió de projectes de participació comunitària, gestió de subvencions i coordinació d’aliances pel sector social i públic a Escòcia i Londres. S’incorpora a Down Catalunya el 2022. projectes@sindromedown.cat
Albert Barba

Albert Barba

COMUNICACIÓ

Relacions amb la premsa, xarxes socials i activitats de captació. Graduat en Imatge i so en realització i producció, durant més de 35 anys ha treballat com a periodista a diversos mitjans de comunicació, tant en ràdio com en televisió. S’incorpora a Down Catalunya el 2018. comunicacio@sindromedown.cat

Consell Assesor

Down Catalunya disposa d’un consell assessor format per juristes i altres experts en els diversos àmbits socials que afecten més directament les persones amb síndrome de Down.

Per contactar amb els nostres experts, escriviu un correu a: equipassessor@sindromedown.cat

 
Jordi Durà Mena

Jordi Durà Mena

DRET CIVIL

Advocat en exercici des de l’any 1979. Especialitat en dret civil i pare d’una jove amb síndrome de Down. Consulta el catàleg de serveis

Ignasi Maeso Vidal

Ignasi Maeso Vidal

DRET LABORAL

Advocat en exercici des de l’any 1993. Especialitat en dret laboral i voluntari des de l’any 2009. Consulta el catàleg de serveis

Jesús Soldevila Pérez

Jesús Soldevila Pérez

EDUCACIÓ

Professor, investigador i Doctor en Pedagogia. Expert en educació.

Dr. Rafael de la Torre

Dr. Rafael de la Torre

CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Director del Programa de Neurociències de l’Institut Hospital del Mar d’investigacions Mèdiques (IMIM),

Mara Dierssen

Mara Dierssen

CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Líder del grup de recerca en neurobiologia cel•lular i de sistemes al Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Mencions obtingudes per Down Catalunya

 1. ‘Premi a la Pro activitat i Bones Pràctiques en el compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (LOPDGDD)’ en la modalitat d’empreses, associacions i fundacions per al treball elaborat per a la Coordinadora Down Catalunya i Dataforgoodbcn.

 2. 1r Premi a l’entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius. Nit de l’Esport 2019