Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-RGPD:
En la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegits i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.
La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

I. Responsable del tractament de les seves dades personals
COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA
C.I.F.: G25552951
Adreça: C/Pere Vergés 1, despatx 7-8
Correu electrònic: info@sindromedown.cat

II. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals

Dades de fundacions
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN la seva publicació en el Directori de les Fundacions Espanyoles i el seu tractament per a estudis desenvolupats per la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN.
Dades de subscriptors
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per informar als subscriptors de les activitats, serveis i campanyes de l’associació, enviar-los informació periòdica de l’activitat de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN, invitacions a esdeveniments i conferències i de l’impacte del nostre treball.
Dades de contacte
Tractem les seves dades recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les seves consultes dirigides a l’Assessoria, Documentació, Formació, Publicacions i Representació.
Dades de donants
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN.
Dades de ponents i col·laboradors
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN.
Dades de cookies
Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, referent a això l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.
A més, la informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

III. Com recaptem les seves dades personals

-Informació que vostè ens facilita
Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en la nostra newsletter o a través del correu electrònic.
Al moment de recollida se li informarà de la nostra Política de protecció de dades.
-Informació que recaptem de les seves visites a la nostra web
Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten nostra web, ja sigui perquè vostè ens facilita aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a la nostra web. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per a més informació consulti la Política de cookies.

IV. Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.
Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

V. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:
– Per compliment de la relació amb els socis.
– Pel compliment de diferents obligacions legals.
– Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
– Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre l’associació.
– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

VI. Destinataris de la comunicació de dades personals

Les dades personals es comunicaran quan sigui necessari a unes altres fundacions o organitzacions per a finalitats administratives interns.
La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats de tractament de dades. Aquestes terceres empreses solament tenen accés a les dades personals necessàries per dur a terme el servei. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.
La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA, amb la finalitat d’elaborar estadístiques, podrà proporcionar certa informació sobre l’usuari de forma dissociada a tercers, incloent entre aquests als seus anunciants.
VII. Dades de menors

Si l’usuari anés menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
VIII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals

 1.    Què drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?
  – Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  – Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  – Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  – Dret a oposar-se al tractament.
  – Dret a la portabilitat de les dades.
  – Dret a retirar el consentiment prestat.

-Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a l’execució del contracte.
-Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
-Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals. Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-li significativament.
-Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

 1. Quan respondrem a la seva sol·licitud?
  Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
 2. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?
  L’interessat té dret a retirar a qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat al moment de les seves subscripcions o aportació de dades.
 3. On ha de dirigir-se per a l’exercici els seus drets?
  Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA, adreça C/Pere Vergés 1, despatx 7-8, o a través de info@sindromedown.cat.
 4. Vostè té dret a reclamar?
  Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, a aquests efectes ha de dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

IX. Seguretat

La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat de que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

X. Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem el faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic info@sindromedown.cat.

XI. Modificacions a la present informació de protecció de dades

La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.

Última actualització: 24 de juliol de 2018