Memòries i auditories

ACORDS DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Reunits a Barcelona, a les 10.00 h. en 1a convocatòria, el 57 % de les 7 entitats que formen part de la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, concretament: Andi Down Sabadell, Aura Fundació de Barcelona, Down Lleida i  Barcelona Down. S’excusen la Fundació Astrid 21 de Girona, Down Tarragona i Fundación Reto.

S’aixeca la següent acta del dia:

 1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació del comptes auditats 2017 per part de la Sra. Úrsula Reales, directora de Down Catalunya. S’explica que hi ha un superàvit de 2.557,41 €. S’aprova per unanimitat l’estat de comptes
 1. Lectura de la Memòria d’activitats 2017, per part de la Sra. Úrsula Reales. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació del pressupost de 2018 també per part de la Sra. Úrsula Reales. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació del Pla d’acció del 2018 per part de la senyora Úrsula Reales. S’aprova per unanimitat. S’explica com està previst fer la presentació del Documental Down n’hi do de la Mireia Ros, s’acorda que la Laia Piqué donarà la benvinguda protocol·lària a les autoritats que assisteixin.

Respecte a la trobada a PortAventura s’acorda que la Glòria Canals anirà en representació de Down Catalunya, davant la impossibilitat de la presidenta d’assistir aquest any. En cas que la Glòria Canals no pugui assistir, la substituirà la Dolors Pallàs, en primer lloc, el Josep Mª Àlvarez, com a segona opció o l’Antònia Fernández, com a tercera opció.

Aquest any el/la co presentador/a serà un usuari/a d’Aura Fundació.

Es farà recerca d’un nou sponsor pels mocadors i es proposarà poder fer un photocall a l’entrada amb una màquina de fotos que permeti fer una campanya de hastags. La Junta concretarà els detalls en reunions posteriors.

La Sra. Montserrat Martínez explica els projectes presentats a les subvencions 2018, tant els que es troben concedits, denegats i pendents de resolució.

El Sr. Albert Barba fa un resum de les accions de comunicació desenvolupades i les activitats previstes durant l’any 2018.

S’acorda fer una gravació de la presidenta de Down Catalunya per poder disposar d’ella al pròxim dia mundial de la SD de l’any 2019.

S’explica que s’ha demanat suport a una persona experta en temes de LOPD per assessorar la Coordinadora davant la modificació de la llei.

El Sr. Albert Barba buscarà la participació del FCB a la trobada de futbol sala del Masnou.

Es proposa també fer una campanya de captació de fons pel Nadal. Es farà recerca d’un producte nadalenc que es pugui vendre per aconseguir finançament.

S’acorda buscar una empresa partner que organitzi una trail walker o activitat similar com acció de captació de fons.

 1. Presentació de la sol·licitud de l’associació Família AMIC per formar part de Down Catalunya com a membre numerari i de la Fundació CromoSuma com a membre adherit. S’acorda acceptar la seva incorporació.

S’aixeca la següent acta del dia:

 1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació dels candidats a constituir la Junta Directiva de Down Catalunya. Es presenten:

– la Sra. Pilar Sanjuán, com a presidenta

– la Sra. Rosa Boada, com a secretària

– la Sra. Antònia Fernández, com a tresorera

– el Sr. Josep Mª Àlvarez com a vocal

– i la Sra. Sandra Fernández, com a vocal

 1. Votació dels membres escollits. S’aprova per unanimitat que la Junta Directiva estarà constituïda durant els pròxims quatre anys per:

– la Sra. Pilar Sanjuán, com a presidenta

– la Sra. Rosa Boada, com a secretària

– la Sra. Antònia Fernández, com a tresorera

– el Sr. Josep Mª Àlvarez com a vocal

– i la Sra. Sandra Fernández, com a vocal

S’aixeca la següent acta del dia:

 1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació del comptes 2015 per part de la Sra. Úrsula Reales, directora de Down Catalunya. S’explica que hi ha un superàvit de 7.224,57 €. S’aprova per unanimitat l’estat de comptes
 1. Lectura de la Memòria d’activitats 2015, per part de la Sra. Úrsula Reales. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació del pressupost de 2016 també per part de la Sra. Úrsula Reales. S’aprova per unanimitat.
 1. Presentació del Pla d’acció del 2016 per part de la senyora Úrsula Reales. S’aprova per unanimitat. La Sra. Montserrat Martínez explica els projectes presentats a les subvencions 2016, tant els que es troben concedits, denegats i pendents de resolució.

El Sr. Víctor Saura explica que considera interessant escriure un article en relació a la situació educativa a Catalunya. S’acorda que es demanarà a les entitats sòcies, per mail, informació sobre infants escolaritzats a l’escola ordinària que hagin estat derivats a CEE degut a la impossibilitat de l’actual sistema educatiu per donar resposta a les necessitats específiques dels alumnes.

La directora explica els diferents programes que es desenvolupen a través de la Coordinadora: programa d’audiovisuals, trobades de futbol, campionat de videojocs, trobada de joves autogestors i trobada de famílies a Port Aventura.

S’acorda fer recerca d’empreses que aportin begudes o aliments per a la trobada de futbol al Masnou.

La trobada de joves autogestors i joves empoderats es preveu poder organitzar-la a l’alberg de la Fundesplai, al Prat. Es plantejaria una sortida cultural per la zona i els tallers demanats pels propis joves. En cas que fos necessari, les entitats ofereixen els seus tècnics i experts per poder impartir els possibles tallers.

Respecte a la trobada a Port Aventura es decideix que:

 • La presidenta es compromet a preguntar si hi ha interès per part d’algun periodista de TV3, en cas d’una negativa, s’intentarà el Sr. Antoni Bassas, i posteriorment el Sr. Tortajada (a través de l’Antònia Fernàndez.
 • Se li demanarà a Port Aventura polseres exprés per sortejar entre els assistents a l’acte de benvinguda
 • Actuarà Down Wapachà Team al Gran Teatre Xinès.
 • S’acorda que aquest any es vendran entrades a través d’internet. Port Aventura cedirà aquesta possibilitat. Els guanys d’aquestes entrades seran per a Down Catalunya, un percentatge que es decidirà posteriorment a la trobada es dirigirà a cobrir les despeses de la Coordinadora, la resta de guanys, es tornaran a les entitats a través del model de subvenció per a un programa específic que també es decidirà un cop es coneguin les quantitats.

S’expliquen els diferents convenis que se signaran aquest any 2016:

– Conveni amb l’Hospital de nens de Barcelona: els menors de les entitats associades a Down Catalunya podran beneficiar-se de descomptes interessants en el seu tractament odontològic, inclús podrien gaudir de beques completes si la situació econòmica resulta precària

– Conveni amb l’SGAE: s’ofereix cursos o tallers formatius a les entitats si hi ha interès per part dels joves. Les entitats només haurien de cobrir la despesa de desplaçaments dels professionals que impartiran el taller

– Conveni amb l’IB: aquesta empresa ajudarà a Down Catalunya en la recerca de fons organitzant esdeveniments de forma periòdica

Sessió de treball prevista per l’empresa Momentum. L’objectiu és elaborar un pla estratègic de la Coordinadora a curt termini. La sessió es farà el dissabte 18 de juny de 10 hores a 14 hores. S’acorda que assistiran joves amb SD a més de tècnics i altres persones externes a Down Catalunya per trobar visions diferents i noves alternatives

S’aixeca la següent acta del dia:

 1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova per unanimitat.
 1. Acceptació dels canvis de les vocalies de la Junta. Se signen els acords per presentar a Justícia.
 1. Proposta per part de la Sra. Úrsula Reales de passar una auditoria externa de l’any 2014. S’aprova per unanimitat.
 1. La directora, Sra. Úrsula Reales, explica les activitats que es desenvoluparan pròximament:
 • Projecte de l’Antoni Tolmos. La Sra. Úrsula Reales explica el desenvolupament.
 • Jornada d’autogestors i joves empoderats. S’acorda que, un cop tancat el tema de la trobada a Port Aventura, els professionals de Down Catalunya es coordinaran amb els tècnics de les entitats participants per acabar d’organitzar la jornada.
 • Dia 21 de març de 2015. La Sra. Úrsula Reales explica la proposta de l’equip d’organitzar una sèrie d’entrevistes als mitjans de comunicació on cada entitat crearia un grup de joves que farien tasques periodístiques i contactarien amb els medis de la seva localitat. La finalitat és apropar-se als mitjans de comunicació i fer-los arribar informació sobre quina és la imatge que els nostres joves volen tenir a través d’aquest medi. La Junta acorda no desenvolupar aquesta activitat i que el tècnic de comunicació es posi en contacte amb Down España per fer una acció conjunta i donar suport a l’acció que es faci a nivell estatal
 1. Seguiment de l’organització de la trobada a Port Aventura. S’acorda que a les 10 hores Batukandi anirà des de l’entrada fomentant que tothom vagi cap al Teatre Xinés. A les 11 hores començarà l’acte de Benvinguda amb l’actuació de Wapachà. A les 12:45 actuaran a la plaça de la Xina els Cracs d’Andi, el Mags (alternativament) fins a les 13:45 que l’espectacle a la plaça de la Xina acabarà amb l’actuació de Batukandi. Al mateix temps hi haurà un taller de manualitats de Down Lleida. Astrid 21 explica que no és viable participar amb el photocall. S’acorda que Down Catalunya buscarà una alternativa econòmica i que es farà servir la lletra de Anna Vives.

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14,00 h. de la data a dalt esmentada.