La Seguretat Social flexibilitza la jubilació anticipada pels treballadors amb una discapacitat del 45%

La novetat rau en la forma de determinar el grau del 45% de discapacitat necessari per poder optar a la modalitat de jubilació anticipada per a treballadors amb 58 anys.

 

L’INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) ha dictat en data 16/9/19 uns criteris que flexibilitzen la forma d’assolir el grau mínim de discapacitat del 45% per tal de poder accedir a la jubilació anticipada.

La novetat rau en la forma de determinar el grau del 45% de discapacitat necessari per poder optar a la modalitat de jubilació anticipada per a treballadors amb 58 anys.

Fins ara, aquest grau de discapacitat havia de resultar directament d’una de les situacions enumerades a la normativa aplicable, entre les quals es trobaven les persones amb la síndrome de Down.

Però la novetat és que a partir d’ara aquest percentatge del 45% es podrà assolir sobre la base de la discapacitat de partida –la síndrome de Down, en el cas del nostre col·lectiu-, però sumant a més d’altres percentatges derivats d’afeccions o discapacitats diferents.

Aquest percentatge del 45% es podrà assolir fins i tot valorant factors socials complementaris, con succeeix de fet pel reconeixement d’altres situacions legals de discapacitat.

La conclusió és que el requisit del 45% de discapacitat mínim es flexibilitza, en la mesura que serà possible accedir-hi afegint al 33% de discapacitat d’altres afectacions no expressament contingudes en la relació de la norma, o també factors socials complementaris.

L’aspecte negatiu és que aquest criteri deriva d’una Sentència del Tribunal Suprem de l’any 2017 que va establir que la forma descrita era la correcta a l’hora d’interpretar la norma, i per tant han hagut de transcórrer dos anys fins que el mateix ha estat finalment reconegut per la Seguretat Social.

Amb tot, cal valorar positivament que, normativament, es vagin produint avenços en facilitar l’accés a les prestacions públiques per part de les persones amb síndrome de Down, individualitzant els requisits pel als que formen part d’aquest col·lectiu.

Ignasi Maeso Vidal

Advocat expert en Dret Laboral i membre del Consell Assessor de Down Catalunya

 

COMPARTEIX

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament.   
Privacidad