Down Catalunya i la Comissió Europea publiquen una guia per a persones amb discapacitat intel·lectual

 

 

Down Catalunya i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona han elaborat conjuntament una guia adreçada a les persones amb discapacitat intel·lectual per a explicar què és la Unió Europea i què fa per garantir el respecte dels seus drets.

El document s’ha fet públic el passat dia 3 de desembre (Día Mundial de les Persones amb Discapacitat) i ha estat elaborat en format de lectura fàcil,  facilitant així  la comprensió del text mitjançant un llenguatge amè i una presentació clara i senzilla de la informació. L’objectiu primordial de la publicació és explicar a les persones amb discapacitat intel·lectual i el seu entorn en què consisteix la Unió Europea, quins són els seus drets i quines eines ofereix la UE per lluitar contra la discriminació que sovint pateix aquest col·lectiu.

Glòria Canals, Presidenta de Down Catalunya i Manuel Szapiro, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, han ressaltat la importància que hi hagi eines com aquesta guia perquè les persones d’un col·lectiu vulnerable com el de les persones amb discapacitat Intel·lectual puguin conèixer i defensar més bé els seus drets.

Què és l’Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat?

Aquesta estratègia es basa en els resultats de la seva predecessora, l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020, que va aplanar el camí cap a una Europa sense barreres en què les persones amb discapacitat puguin exercir tots els seus drets i participar plenament en la societat i l’economia. Tot i els avenços de la darrera dècada, les persones amb discapacitat encara es troben amb obstacles considerables i corren més risc de pobresa i exclusió social que la resta de la població.

L’objectiu d’aquesta estratègia és avançar cap a una situació en què, amb independència del gènere, l’origen racial o ètnic, la religió o les creences, l’edat o l’orientació sexual, totes les persones amb discapacitat a Europa:

 • puguin fer valer els seus drets;
 • gaudeixin d’igualtat d’oportunitats i de participació en la societat i l’economia;
 • puguin decidir on, com i amb qui viure;
 • puguin circular lliurement per la Unió, independentment de les seves necessitats; i
 • no pateixin discriminació.

Amb aquesta finalitat, la nova estratègia estableix un conjunt ambiciós d’accions i iniciatives emblemàtiques en diversos àmbits i fixa diverses prioritats, com ara:

 • l’accessibilitat: circular lliurement i residir on es vulgui, però també participar en els processos democràtics;
 • la possibilitat de tenir una qualitat de vida digna i de viure de manera independent, ja que l’estratègia se centra especialment en el procés de desinstitucionalització, la protecció social i la no discriminació a la feina;
 • la igualtat de participació, atès que l’objectiu de l’estratègia és protegir eficaçment les persones amb discapacitat de qualsevol forma de discriminació i violència i garantir la igualtat d’oportunitats en la justícia, l’educació, la cultura, l’esport i el turisme i l’accés a aquests, així com la igualtat d’accés a tots els serveis sanitaris;
 • el paper de la UE a l’hora de donar exemple en aquest àmbit;
 • el propòsit de la UE d’assolir els objectius d’aquesta estratègia;
 • la promoció dels drets de les persones amb discapacitat arreu del món.

Podeu consultar la guia en aquest enllaç.

COMPARTEIX

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament.   
Privacidad