Discriminació al 21

El concepte d’igualtat apareix com un dels elements clau del preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per les aleshores acabades de constituir Nacions Unides, l’any 1948. En aquest context, el concepte d’igualtat està molt vinculat a la universalitat dels drets humans, és a dir, que totes les persones tenen els mateixos drets, pel simple fet de ser persones. Per tant, la igualtat ha de ser interpretada com un principi transversal que ha d’impregnar el desplegament de tots els drets humans, de manera que no constitueix un dret en si mateix sinó una obligació de comportament.

Tot i així, massa sovint seguim tenint notícies de situacions que vulneren aquesta ‘igualtat’ i entre elles, moltes que no permeten a les persones amb discapacitat gaudir plenament dels seus drets. Trobem casos d’agressions físiques o psíquiques, de danys a la propietat, insults i amenaces, d’assetjament escolar o laboral, de discriminació laboral i de denegació d’un servei públic o d’una prestació professional, entre d’altres.

Per aquest motiu, Down Catalunya ha creat per aquest 2021 “Discriminació al 21”, un projecte sobre la discriminació que pateixen persones amb discapacitat intel·lectual i que vol conscienciar i donar visibilitat en la societat sobre la seva situació real i a l’hora, informar-les dels seus drets.

Campanya #NOESCAPJOC

Discriminació per motiu d’abús de poder

Discriminació a l’escola (Bulling)

Guia per a la prevenció de l’assetjament, abusos i agressions a les dones amb discapacitat

Aquesta guia ha estat elaborada amb el suport del Grup de Treball ‘Psicologia + Discapacitat’ del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, el CJAS (Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats) i de l’empresa Reckitt Benkiser, que s’ha encarregat del finançament i la publicació.