Contacte

COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN

Carrer Pere Vergés, 1, despatx 10.1.
Barcelona Tel. (+34) 93 278 08 11

Horari: de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres

E-mail:  info@sindromedown.cat
E-mail (Premsa):  comunicacio@sindromedown.cat

Contacta amb nosaltres mitjançant aquest formulari si tens qualsevol dubte, consulta o suggeriment.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA
Finalitat: Informació i promoció d’allò relatiu amb DOWN CATALUNYA i els seus col·laboradors.
De conformitat amb el que estableixen els arts. 6.1.a), 7 i 8 del REGLAMENT (UE) 20.167.679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les seves dades personals estan incorporades en un fitxer informàtic propietat de COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA, amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN la seva publicació en el Directori de les Fundacions Espanyoles i el seu tractament per a estudis desenvolupats per la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN. L’interessat té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar dirigint-se al responsable del fitxer, COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA. info@sindromedown.cat

SI TENS ALGUNA QUEIXA O DENÚNCIA, DESCARREGA 
AQUEST DOCUMENT I ENVIA’L AL CORREU ELECTRÒNIC: denuncies@sindromedown.cat