videojoc2

Un grup d’investigadors de tres universitats (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Universidad de Valladolid) està desenvolupant un videojoc amb l’objectiu de millorar les habilitats comunicatives de les persones amb síndrome de Down, i, per extensió, facilitar la seva integració social.

El videojoc, que es diu “La piedra mágica”, vol ser una eina d’autoaprenentatge, en la que pot intervenir l’acompanyament d’un educador. La forma de passar de nivell serà mitjançant la superació de proves de veu, que es podran adaptar a cada participant.

videjoc

La iniciativa és fruit d’una recerca impulsada pel programa RecerCaixa, de l’Obra Social “la Caixa”, en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i per millorar-lo els investigadors continuen estudiant aspectes com el ritme, velocitat, fluïdesa, accentuació, entonació i modulació de la veu de les persones amb síndrome de Down.

Down Catalunya col·labora en aquesta fase, i el passat 13 de maig set joves amb síndrome de Down d’entre 13 i 22 anys van passar per una sala de gravació de la UPF per enregistrar les seves veus. Més endavant, col·laboraran en la fase de proves de la versió millorada amb aquestes noves dades.

Prèviament es va fer una prova pilot, en la que van participar joves d’Aura Fundació i alumnes dels centres d’educació especial El Niu, de Barcelona, i El Pino de Obregón, de Valladolid. La principal conclusió d’aquesta prova pilot va ser que el 60{3ebe092b8d29e3ca5af6948e3eac6d598287e4fd6c715459d2f0a7cc5d9e16da} dels participants guanyaven naturalitat i fluidesa a l’hora d’expressar-se.

En el projecte hi han treballat especialistes d’àmbits diversos: lingüistes, psicolingüistes, enginyers informàtics, pedagogs i filòsofs. Fa uns mesos la Revista Síndrome de Down va publicar un article firmat per molts d’ells on s’explicava el projecte amb detall.

fotttt