TRANSPARÈNCIA

Col·labora

A Down Catalunya prioritzem la transparència i la rendició de comptes. Estem acreditats per la Fundación Lealtad  i fem públics els nostres documents legals i corporatius

DOCUMENTS

Estatuts

Règim intern

Codi ètic

Codi conducta

Codi ètic.
Compliance

Pla
estratègic  2024

Memòries
i auditories

Pla
d’igualtat

Pla de voluntariat

Política de Comunicació

Document de Proveïdors