TRANSPARÈNCIA

Col·labora

A Down Catalunya prioritzem la transparència i la rendició de comptes. Estem acreditats per la Fundación Lealtad  i fem públics els nostres documents legals i corporatius

DOCUMENTS

Estatuts

Règim intern

Codi ètic

Codi conducta

Código ético. Compliance

Pla Estratègic

Memòries i auditories

Pla d’igualtat

Pla de Voluntariat

Política de Comunicació

Document de Proveïdors