Inserció laboral

A Down Catalunya promovem que les persones amb discapacitat intel·lectual s’incorporin al mercat ordinat de treball i ho fem amb la metodologia del “Treball amb Suport”.

El “Treball amb Suport” es caracteritza per la implicació activa de l’empresa en el procés d’inserció, la intermediació i la prestació de suport a la persona i l’empresa per tal de garantir la satisfacció de totes les parts de la relació laboral.

La persona és la protagonista del seu itinerari professional, de tal manera que pugui aconseguir una feina en el mercat de treball ordinari adequada a les seves capacitats i interessos, mantenint-la al llarg del temps i plantejant-se nous objectius laborals i personals