Autonomia personal

A Down Catalunya defensem l’autonomia personal i l’autodeterminació de les persones amb síndrome de Down. Fem referència a la capacitat de cada persona de definir el seu projecte de vida de tal forma que, amb el suport i acompanyament necessari, cada persona amb discapacitat intel·lectual prengui les seves pròpies decisions i adquireixi un grau d’autonomia i independència que li permeti una participació plena en la societat.