Participació social i voluntariat

La Coordinadora té un programa de Voluntariat que es divideix en tres grups segons el tipus de tasca a desenvolupar.