JUNTA DIRECTIVA

Col·labora

La junta representa, dirigeix i administra la Coordinadora de la manera més àmplia que reconeix la Llei; fa propostes a l’Assemblea General i fa complir les seves decisions, convoca les assemblees, presenta els balanços i  memòries de cada exercici i aprova les contractacions de personal. Cap càrrec de la Junta Directiva està retribuït. Per contactar amb qualsevol dels seus membres poden fer-ho escrivint a info@sindromedown.cat

Sra. María Pilar Sanjuán
Sra. María Pilar SanjuánPRESIDENTA
Professora de cicles formatius d’integració social i educació infantil. Màster en Educació Inclusiva. Presidenta de Down Lleida i secretària de Down España. Presideix Down Catalunya des de 2004. 

El president/presidenta dirigeix i representa legalment la Coordinadora per delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva, on pot emetre un vot de qualitat en casos d’empat.

Sra. María Rosa Boada
Sra. María Rosa BoadaSECRETÀRIA
Llicenciada en psicologia i professora emèrita de la UAB. Representant de les famílies d’Aura Fundació des de la seva constitució i membre de la junta de Down Catalunya des de 2004.

El secretari/secretària té cura de la documentació de la Coordinadora, aixeca i autoritza els certificats que calgui lliurar, redacta les actes i porta el llibre de registre de socis.

Sra. Antònia Fernández
Sra. Antònia FernándezTRESORERA
Mestra d’educació infantil i primària, i especialista en voluntariat i dinamització de grups d’ajuda mútua. Confundadora d’Andi-Down Sabadell l’any 1994. Membre de la junta de Down Catalunya des de 2004.

El tresorer/tresorera s’encarrega de la custòdia i control dels recursos de la Coordinadora, així com de l’elaboració del pressupost, balanç i liquidació de comptes.

Sra. Sandra Fernández
Sra. Sandra FernándezVOCAL
Directora-gerent de la Fundació Astrid 21 des de 2007 i vocal de Down Catalunya des de 2010. És diplomada en Gestió i Administració Pública.

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta

Sr. Josep Maria Álvarez
Sr. Josep Maria Álvarez VOCAL
Empresari, formació en marketing-direcció i administració d’empreses. President de Down Tarragona des de 2013 i vocal de Down Catalunya des de 2014.

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta