JUNTA DIRECTIVA

Col·labora

La junta representa, dirigeix i administra la Coordinadora de la manera més àmplia que reconeix la Llei; fa propostes a l’Assemblea General i fa complir les seves decisions, convoca les assemblees, presenta els balanços i  memòries de cada exercici i aprova les contractacions de personal. Cap càrrec de la Junta Directiva està retribuït. Per contactar amb qualsevol dels seus membres poden fer-ho escrivint a info@sindromedown.cat

Sra. Glòria Canals
Sra. Glòria CanalsPRESIDENTA
Psicòloga clínica i Pedagoga Terapèutica, pionera a Europa en el Treball amb Suport. Fundadora i Presidenta d’Aura Fundació i fundadora d’EUSE. Presidenta de Down Catalunya des de 2019. 

El president/presidenta dirigeix i representa legalment la Coordinadora per delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva, on pot emetre un vot de qualitat en casos d’empat.

Sra. Antònia Fernández
Sra. Antònia FernándezSECRETÀRIA
Mestra d’educació infantil i primària, i especialista en voluntariat i dinamització de grups d’ajuda mútua. Confundadora d’Andi-Down Sabadell l’any 1994. Membre de la junta de Down Catalunya des de 2004.

El secretari/secretària té cura de la documentació de la Coordinadora, aixeca i autoritza els certificats que calgui lliurar, redacta les actes i porta el llibre de registre de socis.

Sra. Montserrat Asensio
Sra. Montserrat AsensioTRESORERA
Llicenciada en ADE+Economia. Professora de Secundària en Institut Públic. Vocal de junta a l’Ampa Aspasim i presidenta de FamiliaAMIC. Membre de junta de Down Catalunya des de 2019.

El tresorer/tresorera s’encarrega de la custòdia i control dels recursos de la Coordinadora, així com de l’elaboració del pressupost, balanç i liquidació de comptes.

Sr. Xavier Sanmiguel
Sr. Xavier SanmiguelVOCAL
Assessor tècnic i Coordinador en empresa química. Formació com a Mestre Industrial.
President de Down Tarragona des de març de 2019 i vocal de Down Catalunya des de 2019.

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta

 Sra. Olga Parés Simón
Sra. Olga Parés SimónVOCAL
Psicopedagoga, Mestra d’educació infantil i Directora d’escola.

Presidenta de Down Lleida i Membre de la Junta de Down Catalunya des de 2019

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta

Sra. Sandra Fernández
Sra. Sandra FernándezVOCAL
Directora-gerent de la Fundació Astrid 21 des de 2007 i vocal de Down Catalunya des de 2010. És diplomada en Gestió i Administració Pública. Membre de la Junta de Down Catalunya des de 2014.

El/la vocal aprova o no les decisions sotmeses a discussió de la Junta