Educació

Des de la Coordinadora Down Catalunya considerem l’Educació com un dels factors integradors més importants de les persones amb síndrome de Down o altra discapacitat intel·lectual. Un dels objectius prioritaris serà garantir una educació de qualitat en un marc integrador durant les diferents etapes educatives (educació infantil, primària, secundària i educació secundària post-obligatòria).

Col·labora

Línies d’actuació

  • Disseny d’un conveni de caràcter autonòmic, amb el Departament d’Educació que permeti la col·laboració de les nostres entitats amb els serveis educatius integrats i els centres educatius ordinaris on estan escolaritzats els nens i nenes amb discapacitat intel·lectual. La finalitat ha de ser afavorir una coordinació continuada entre els suports que es donen des de les entitats de la Coordinadora, els centres escolars i els professionals dels serveis educatius corresponents.
  • Facilitació de l’accés del jovent amb la síndrome de Down a estudis d’educació secundària post-obligatòria (cicles formatius) oferint el recolzament i les adaptacions curriculars necessàries per tal de garantir un resultat òptim. L’objecte d’aquest punt és tenir joves preparats per tal d’accedir al mercat laboral ordinari.
  • Generalització del servei de logopèdia o desenvolupament del llenguatge als centres educatius, amb el propòsit d’afiançar una de les eines més importants per tal d’assolir aprenentatges posteriors: el llenguatge.
  • Oferir la Webteca inclusiva com a banc de recursos educatius per a donar suport a l’escolarització dels alumnes en centres ordinaris.
  • Formació d’adults.