Col·labora

ORGANIGRAMA

L’estructura tècnica de DOWN CATALUNYA la formen la direcció i 3 àrees que se’n carreguen de desenvolupar el Pla Operatiu Anual seguint les directrius marcades pel Pla Estratègic aprovat per Assemblea General.

EQUIP

Úrsula Reales
Úrsula RealesDIRECTORA
Direcció general dels programes i actuacions de l’entitat. Apoderada i representant davant organismes públics i privats. Llicenciada en Psicologia (1990). Va treballar dins l’àmbit clínic infantojuvenil fins l’any 2000, quan comença a treballar al tercer sector. S’incorpora a Down Catalunya el 2008.
Montserrat Martínez
Montserrat MartínezPROJECTES
Disseny, execució i justificació de projectes. És llicenciada en Ciències de la Comunicació (2003) i compta amb experiència al tercer sector des de l’any 2005. S’incorpora a Down Catalunya l’any 2015
Albert Barba
Albert BarbaCOMUNICACIÓ
Relacions amb la premsa, xarxes socials i activitats de captació. Durant més de 35 anys ha treballat com a periodista a diversos mitjans de comunicació. S’incorpora a Down Catalunya el 2018.
Laura Reinón
Laura ReinónGESTIÓ I VOLUNTARIAT
Compliance officer, xarxes socials i suport a la comunicació. És llicenciada en Ciències de la Comunicació i té un Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu. S’incorpora a Down Catalunya en 2018.