Col·labora

ORGANIGRAMA

L’estructura tècnica de DOWN CATALUNYA la formen la direcció i 3 àrees que se’n carreguen de desenvolupar el Pla Operatiu Anual seguint les directrius marcades pel Pla Estratègic aprovat per Assemblea General.

EQUIP

Úrsula Reales
Úrsula RealesDIRECTORA
Direcció general dels programes i actuacions de l’entitat. Apoderada i representant davant organismes públics i privats. Llicenciada en Psicologia (1990). Va treballar dins l’àmbit clínic infantojuvenil fins l’any 2000, quan comença a treballar al tercer sector. S’incorpora a Down Catalunya el 2008.
Joan Gil
Joan GilPROJECTES
Responsable de subvencions, projectes i programes a Down Catalunya. Llicenciat en Ciències Polítiques (UAB), sempre s’ha interessat per la inclusió de les persones amb necessitats especials. Des de fa anys treballa de forma voluntària i professional en l’àmbit social. S’incorpora a la família Down Catalunya el 2022.
Albert Barba
Albert BarbaCOMUNICACIÓ
Relacions amb la premsa, xarxes socials i activitats de captació. Durant més de 35 anys ha treballat com a periodista a diversos mitjans de comunicació. S’incorpora a Down Catalunya el 2018.
Alba Molina
Alba MolinaMARKETING/XXSS
Community & Content Manager, branding i suport a la comunicació. És llicenciada en Enginyeria de Disseny i té un Master en Marketing Digital i Comerç Electrònic. S’incorpora a Down Catalunya al 2020