[issuu id=”8364532/59103885″ width=”50{3ebe092b8d29e3ca5af6948e3eac6d598287e4fd6c715459d2f0a7cc5d9e16da}” height=”500px”]

Down Catalunya acaba d’obtenir el segell de la Fundación Lealtad. Aquest segell és un distintiu que identifica les ONG que compleixen els 9 principis de transparència i bones pràctiques. És fruit d’un anàlisi rigorós que la Fundación Lealtad fa de les entitats que acredita, amb l’objectiu de reforçar la confiança dels donants i contribuir a que la seva donació sigui eficaç.

Quins són els 9 principis de transparència?

  • Funcionament i regulació de l’òrgan de govern
  • Claredat i publicitat de la finalitat social
  • Planificació i seguiment de l’activitat
  • Comunicació i imatge fidel de la informació
  • Transparència en el finançament
  • Pluralitat en el finançament
  • Control en l’ús de fons
  • Presentació de comptes anuals i compliment de les obligacions legals
  • Promoció del voluntariat

Down Catalunya compleix amb tots els indicadors que regulen cadascun d’aquests principis, i amb la consecució d’aquest segell dóna un nou pas endavant i és reconeguda davant d’eventuals donants particulars i institucionals com una entitat fiable i solvent en matèria de transparència i bones pràctiques.

“Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya va solicitar de forma voluntària l’acreditació, procés que ha conclòs amb la concessió del Segell ONG Acreditada tras analitzar-se 43 indicadors per verificar que compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió”, explica Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad.

Benavides recorda que “per realitzar una donació eficaç és fonamental que el donant s’informi abans i després de col·laborar per comprovar el treball de la ONG i l’impacte de la seva donació. El Segell de la Fundació Lealtad, basat en una avaluació independent, ofereix i facilita aquesta tasca als donants”.

Arran de l’aprovació de la Llei 19/2014 (de transparència, accés a la informació pública i bon govern), que va entrar en vigor el juliol de 2015, les entitats relacionades amb l’Administració pública a través del finançament han de complir amb una sèrie d’obligacions en matèria de transparència. En concret,la llei obliga aquelles entitats que reben ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que obtenen almenys el 40{3ebe092b8d29e3ca5af6948e3eac6d598287e4fd6c715459d2f0a7cc5d9e16da} dels seus ingressos anuals a través de subvencions o ajuts públics.

182 ONG acreditades, de les quals 20 a Catalunya

La Fundación Lealtad és una institució sense ànim de lucre que té com a missió fomentar la confiança de la societat en les ONG per aconseguir un increment de les donacions, així com de qualsevol altre tipus de col·laboració. Va ser la primera entitat a desenvolupar una metodologia d’anàlisi de la transparència i les bones pràctiques de gestió de les ONG espanyoles. Una tasca que realitza des de la seva constitució el 2001, basada en els seus valors d’independència, transparència, solidaritat i rigor.

En els seus més de quinze anys d’activitat, la Fundación Lealtad ha elaborat més de 1.500 anàlisis d’ONG i ha creat un servei d’informació pública que s’ha convertit en un referent per als donants. Fins el moment ha acreditat 182 ONG, de les quals 20 tenen seu a Catalunya. La seva experiència ha inspirat altres iniciatives a Espanya i a Llatinoamèrica per impulsar la transparència de les ONG.