Pérez Jurado

El doctor Luis Alberto Pérez Jurado

El departament de Salut de la Generalitat està reordenant el mapa d’atenció sanitària en relació als tipus de malalties i alteracions genètiques considerades rares o atípiques, entre les quals, tot i ser la més nombrosa, s’inclou la síndrome de Down. Aquest procés de reordenació sanitària ja ha culminat pel que fa a les patologies d’origen genètic, per a les quals s’han designat un o dos centres hospitalaris de referència, on s’han creat les anomenades Unitats d’Expertesa Clínica (UEC). En el cas de la síndrome de Down, aquestes unitats es troben a partir d’ara a l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.

L’equip de la UEC de l’Hospital del Mar, que dirigeix el doctor Luis Alberto Pérez Jurado, especialista en  genètica clínica i molecular i pediatria, s’ha reunit recentment amb diverses entitats socials per informar sobre el funcionament d’aquesta unitat. La seva intenció és crear una consulta multidisciplinar, de tal forma que en un mateix dia el pacient pugui tenir programades totes les visites als especialistes que li facin falta i que l’equip de la UEC tingui la capacitat de fer una valoració integradora de totes les qüestions mèdiques que sorgeixin.

Per posar un exemple, si després d’una primera valoració i anàlisi de la història clínica del pacient es considera que cal un control del cardiòleg, l’endocrino i l’otorrino, el dia que el pacient tingui la visita aquests especialistes del mateix Hospital del Mar ja l’estaran esperant a la mateixa consulta de la UEC, i si cal fer una anàlisi o prova s’intentarà fer i tenir el resultat al moment.

Les consultes a la UEC de l’Hospital del Mar seran sempre els dimecres entre les dues i les cinc de la tarda. Dos dimecres de cada mes estaran dedicats a veure pacients amb síndrome de Down, mentre que els altres dos visitaran pacients amb síndrome de Williams i altres malalties genètiques minoritàries. La seva previsió és visitar cada pacient un cop cada l’any com a molt, ja que si cal fer un tractament que demana un seguiment més intens es realitzaria en el centre més proper a cada pacient, en coordinació amb la UEC. La UEC de l’Hospital del Mar ja és operativa i l’únic que cal fer per accedir-hi és demanar la derivació al pediatra o metge de família del Centre d’Atenció Primària.