Acord entre el compositor nord Català Pascal Comelade i Down Catalunya.

El compositor i multi instrumentista nord Català Pascal Comelade, per a sumar-se als actes de celebració dels 15 anys de la nostra entitat, ha volgut cedir-nos els drets d’utilització del tema “El Ball de Sant Blai”