Avís Legal

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari.

I. Informació general
Per donar compliment a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
Denominació: Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya
Adreça: C/Pere Vergés 1, despatx 7-8
Contacte: info@sindromedown.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions amb el número ES/0337/2004
C.I.F.: G25552951
Telèfon: (+34) 93 278 08 11

II.Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella.L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, el present Avís Legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA i les seves entitats sòcies o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Grup, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments o programari.

III. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA.

IV. Exclusió de responsabilitat

Les pàgines de sindromedown.cat proporciona enllaços a altres continguts que són propietat de tercers, amb l’únic objecte de proporcionar a l’USUARI la possibilitat de completar la informació a través dels mateixos. La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’USUARI per l’accés a aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

V. Ús de cookies

La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això, l’usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep.

VI. Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Última actualització: 24 de juliol de 2018